Some references (most in Dutch):

Johan van der Geest van Delta Lloyd Groep:
“Al sinds begin 2000 ken ik Paul Bessems als een zeer gemotiveerde harde werker met een zeer brede kennis op het gebied van HR / IT (internet) en Logistiek. Hij heeft ons geleerd hoe bij onze HR groep mensen slimmer en efficiënter ingezet kunnen worden. Door zijn grote kennis op dit gebied kunnen HR medewerkers zich met hun vak bezighouden. De logistieke afhandeling van trainingen is volledig uit handen genomen door een zeer gebruikersvriendelijke internettoepassing. Zijn verfrissende nieuwe ideeën zijn een goede aanvulling op ons HR beleid.  De afgelopen jaren heb ik diverse boeiende en heldere lezingen van Paul mogen bijwonen. Ook het organiseren van bijeenkomsten waarbij hij als dagvoorzitter optrad maakte indruk.”

Frans Lommen, Coördinator Nederland Opleiding & Ontwikkeling Atos Origin Nederland
“Ik heb Paul Bessems leren kennen in het kader van onderhandelingen rond de aanschaf van een elektronische catalogus voor opleidingen voor een van onze Business Units. Pauls professionaliteit viel meteen op, deze kwam tot uiting in:

  • Ter zake kundigheid voor wat betreft logistieke processen rond opleidingen en de geautomatiseerde workflows daar omheen
  • Zijn vermogen deze zaken ook aan een breder publiek duidelijk te maken
  • Zijn kennis van actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zaken doen en bedrijfsvoering, opleiden en ontwikkelen
  • Het organiseren, leiden en toespreken van congressen, vergaderingen en workshops

Naast deze inhoudelijke expertise geeft Paul ook blijk van een groot vermogen en onuitputtelijke energie in het motiveren en enthousiasmeren van mensen. Samen met vele anderen ben ik een aantal malen lid van zijn geboeid publiek geweest. Beide bovengenoemde elementen, tezamen met zijn zeer uitgebreide netwerk, maken van Paul een bekend en gezien persoon in opleidingenland, die een boodschap heeft en die ook uit weet te dragen. Het doet mij genoegen als referent voor Paul Bessems op te mogen treden.”

Guido Heezen, directeur Effectory

“Voor mensen die opgegroeid zijn met vanzelfsprekendheden als: voor werk ga je naar het bedrijf, voor geld naar de bank en voor zorg naar de overheid, is het moeilijk te bevatten dat het ook anders kan. Paul en Weconomics laten zien dat het anders kan.”

Hugo-Jan Ruts, kennisplatform ZiPconomy
“Een flexibele arbeidsmarkt is een zegen voor veel organisaties en zelfstandig ondernemers. De manier waarop ze elkaar vinden (inhuur procedures) en samenwerken, blijft nog wel vaak hangen in het aloude transactionele relaties. Het gedachtegoed van Weconomics en het werk van Paul zorgen er voor dat we elkaars potentieel echt gaan benutten.”

Jaap Jongejan algemeen directeur SBI

“Weconomics heeft een uitgesproken beeld over mens, organisatie en economisch handelen, die zij etaleert in een tijdsgewricht waarin lijkt of alles vanzelfsprekend is: Het oude verbinden met het nieuwe op een natuurlijke wijze.”

Jaap Peters, DeLimes | nieuw organiseren
“Je ziet het pas, als je het voelt bij Rijnlands en Weconomics organiseren.”

Jeff Gasperz Professor of innovation, Nyenrode Business University
“Het Nieuwe Werken biedt nieuwe ontmoetingen buiten de werkplek en buiten de organisatie. Daardoor ontstaan momenten van kennisdeling en kruisbestuiving die zeer stimulerend zijn voor het ontstaan van kansrijke ideeën! Paul en Weconomics integreren Het Nieuwe Werken in fundamenteel nieuwe organisatievormen.”

Remco Mosterman, HRCommunity
“Vast staat dat we geconfronteerd worden met flinke uitdagingen op het gebied van arbeid, economie, welvaart, welzijn en ecologie. De manier waarop we nu zorg, onderwijs en veiligheid organiseren is onbetaalbaar geworden en bovendien niet meer van deze tijd. In deze onzekere tijden biedt Paul een stip op de horizon.”

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad, President
“I have known Paul Bessems in a variety of capacities for many years. He has been my trusted colleague for the past several years. I am impressed about his vision on human capital and the added value of his professional Weconomics community. He is helping to make the world a better place. Paul is passionate, compassionate, extremely competent, and has excellent knowledge and experience in the domain of HR/IT (internet) / communities. He is also a world class speaker and an excellent chairman of conferences in this field. In summary, I highly recommend Paul for any endeavor that he may seek to pursue. He will be a valuable asset for any organization.”